Ảnh sao 19/1: Đàm Thu Trang phát tướng - Ngôi sao

Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đôla - được nhận xét phát tướng, vòng hai lớn thấy rõ giữa nghi vấn bầu bí. - Ngôi sao