Bị cáo thảm sát 5 người ở Sài Gòn: Tôi xin hiến tạng

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tình gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân, xin lỗi cha mẹ. Cuối lời, Tình xin hiến tạng để chuộc lại lỗi lầm.