Top sao Hoa ngữ học giỏi nhất: Ngô Lỗi thủ khoa, Dương Mịch thủ khoa, Dịch Dương Thiên Tỉ thủ khoa, Triệu Vy cũng thủ khoa Đại học nốt!