Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng bị kiểm tra số đo cơ thể